Hoppa till huvudinnehållet

Metod – Att arbeta med feedback

Att ge och ta feedback är ett sätt att arbeta för att öka öppenheten. För att kunna ge relevant feedback behöver du veta vad dina medarbetare gör. Du behöver alltså ha en rutin för avstämning och bra arbetssätt för feedback.

Vi människor reagerar olika när vi får feedback och ett vanligt sätt att beskriva det är med hjälp av den så kallade feedbacktrappan, som beskriver olika reaktioner i olika steg. Det är bra att träna på att både ge och ta emot konstruktiv feedback, använd gärna metoden ”Att arbeta med feedback” som stöd i arbetet.

 • Börja med att utgå från faktabladet med feedbacktrappan, för att introducera arbetet med feedback.
 • Trappans steg symboliserar hur vi tar till oss feedback. De tre nedersta trappstegen handlar till stor del om att vi förkastar kritiken genom att på olika sätt slå ifrån oss, medan vi i de två övre stegen tar emot och öppnar upp för utveckling.
  • Förneka – Det här har inte med mig att göra.
  • Försvara – Okej, men det var inte jag.
  • Förklara – Jo, men så här var det faktiskt …
  • Förstå – Jaha, jag förstår att du uppfattat eller upplevt det på ett annat sätt än jag, berätta mer …
  • Förändra – Jag förstår och jag väljer att ändra …
 • Vi rör oss alla såväl upp som ner i trappan – och vi kan påverka rörelsen med de frågor vi ställer. Genom att använda ”öppna frågor” (som ofta innehåller ord som vad, vem, när, hur och vilka) kan vi hjälpa varandra att röra oss högre upp i trappan. Och tvärtom. Den vanliga frågan ”varför” får oss till exempel ofta att i stället röra oss neråt i trappan, eftersom den bidrar till att människor känner behov av att förklara eller försvara sig. Dialogen ställer krav på ansvar hos både sändare och mottagare, för att föra feedbacken så högt upp i trappan som möjligt.
 • Utgå från arbetsbladet om att arbeta med feedback. Ni kan använda det som underlag när ni arbetar tillsammans i stor grupp, i mindre grupper eller i arbete två och två.
  Låt alla i gruppen fundera individuellt kring frågorna i arbetsbladet.
 • Ta fråga för fråga och låt var och en berätta vad de funderat på enskilt.
 • Sammanfatta era insikter och slutsatser – och spara dem till nästa tillfälle då ni arbetar med feedback.
 • Följ upp tillsammans med gruppen. Boka en tid för avstämning och se till att fortsatt föra en löpande dialog.