Hoppa till huvudinnehållet

Metod – Så här utvecklar vi våra idéer

Med en kultur och ett arbetsklimat som främjar idéer och förslag ökar förutsättningarna att känna delaktighet, liksom förutsättningarna att känna motivation och vilja att vara med och påverka. För att utveckla ert sätt att arbeta med något som börjar som en idé kan ni ta stöd i metoden ”Så här utvecklar vi våra idéer”.

  • Börja med att beskriva hur ni arbetar med att fånga in idéer i er arbetsgrupp. Ta gärna hjälp av visualiseringar, rita till exempel upp era olika steg för att tydliggöra vilka de är och hur de hänger ihop.
  • Vilka styrkor kan ni se i det arbetet? Och vad kännetecknar styrkorna? Prata och beskriv tillsammans.
  • Prata vidare om hur ni ytterligare kan stärka ert arbete med att utveckla idéer i gruppen.
  • Sammanfatta era slutsatser och eventuella utvecklingsåtgärder.
  • Följ upp tillsammans med gruppen. Boka en tid för avstämning och se till att fortsatt föra en löpande dialog.