Hoppa till huvudinnehållet

Metod – Fördelning av arbetstid

Din arbetstid innehåller en rad olika delar och kategorier av arbetsuppgifter, fördelade över dagen, veckan, månaden och året. För att kunna följa sin utveckling behöver man en startpunkt. Ta avstamp i en ”normalvecka” och använd metoden ”Min fördelning av arbetstid” för att skapa en grov bild att utgå ifrån.

 • Dela upp cirkeln i olika kategorier av arbete. Exempel: administration, avstämning med medarbetare, avdelningsmöten, strategiskt arbete med exempelvis verksamhetsplanering, oförutsedda arbetsuppgifter, reflektion och återhämtning.
 • Reflektera över fördelningen.
  • Vad tänker du om balansen mellan de olika delarna?
  • Vill du göra några förändringar? I så fall vilka?
 • Följ upp dig själv, till exempel en gång i veckan, genom att titta tillbaka på vad du lagt din tid på i förhållande till de olika kategorierna.
  • Vad tänker du om resultatet?
  • Vad är du nöjd med?
  • Vad behöver du förändra eller stärka?