Hoppa till huvudinnehållet

Metod – Konkretisera begreppen

Forskningsprojektet ”Hälsa och framtid” och boken ”Nycklar till friska företag" beskriver ett systematiskt förhållningssätt till ledarskap, kommunikation och delaktighet som centralt i friska företag. De tre begreppen ledarskap, kommunikation och delaktighet förstärker enligt studien varandra. För att definiera och konkretisera kan du ta hjälp av metoden ”Konkretisera begreppen”.

  • Utgå från arbetsbladet och börja med att låta alla i ledningsgruppen individuellt notera egna stödord för vad som utmärker de tre begreppen ledarskap, kommunikation och delaktighet.
  • Låt var och en beskriva vad de lägger i betydelsen av de olika begreppen.
  • Låt därefter var och en i gruppen notera nya stödord för vad som kännetecknar företagets nuvarande arbete baserat på de tre begreppen.
  • Gå återigen varvet runt och låt var och en beskriva hur de, utifrån de tre begreppen, upplever att det nuvarande arbetet fungerar.
  • Fortsätt med att låta alla reflektera över vad som kommit fram och fundera över vad det innebär för företaget som helhet. Be dem sedan att notera nya stödord för hur de tänker att arbetet skulle kunna bli än bättre på en organisatorisk nivå.
  • Gå varvet runt igen och låt var och en beskriva vilka möjligheter till utveckling de nu kan se, baserat på de tre begreppen. Fyll på med möjliga utvecklingsvägar och utvecklingsområden.
  • Sammanfatta gemensamt vad och hur ni ska arbeta vidare. Boka också tid för löpande uppföljning av arbetet.