Hoppa till huvudinnehållet

Metod – Utveckling av vårt hälsofrämjande arbete

Det är ofta lättare att konkretisera aktiviteter om man dokumenterar sina strategier och handlingsplaner. Använd gärna metoden ”Utveckling av vårt hälsofrämjande arbete” som stöd i arbetet med dokumentationen.

  • Tydliggör i verksamhetens dokumentation på vilket sätt arbetet med hälsofrämjande ledarskap är en del av verksamhetens affärsstrategi, till exempel i verksamhetsplanen.
  • Konkretisera aktiviteter i en gemensam handlingsplan på företagsövergripande nivå, till exempel i ledningsgruppen.
  • Arbeta kontinuerligt med handlingsplanen. Ha den som en stående punkt på era agendor och håll den levande genom att uppmärksamma nya behov av aktiviteter och följa upp redan inplanerade aktiviteter.
  • Uppmärksamma och fira framgångarna i ert arbete!