Hoppa till huvudinnehållet

Metod – Hälsofrämjande arbete i vår grupp

För att lyckas med hälsofrämjande arbete behöver du som ledare föra en kontinuerlig dialog med, och få med dig, dina medarbetare. Beskriv för din enhet hur du som chef ser på hälsofrämjande arbete och hur du arbetar för att det ska genomsyra avdelningens arbete. Du kan ta hjälp av stegen i metoden ”Hälsofrämjande arbete i vår grupp”.

  • Börja med att beskriva för din arbetsgrupp hur du som chef ser på hälsofrämjande arbete och hur du arbetar för att det ska genomsyra avdelningens arbete. Ge konkreta exempel på vad det innebär och kan komma att innebära för medarbetarna i vardagen. Om du har nya tankar och idéer om arbetssätt, berätta även om dem.
  • Låt sedan gruppen reflektera över vad du sagt och återkoppla med sina tankar. Inled med att ge tid för individuell reflektion. Samla därefter medarbetarna för samtal, till exempel först i mindre grupper och sedan i stor grupp. Eller starta med samtal i stor grupp direkt.
  • Summera dina egna tankar, utifrån de inspel du fått från arbetsgruppen. Det här är ingenting du behöver göra omedelbart, utan du kan lugnt berätta för gruppen att du kommer att återkomma med dina slutsatser.
  • Boka en tid för att redogöra för dina slutsatser. Fortsätt sedan att arbeta med löpande kommunikation och uppföljning av det hälsofrämjande arbetet i din grupp, planera till exempel in uppföljningar varje kvartal.