Hoppa till huvudinnehållet

Metod – Vår organisations mål, mått och uppföljning

Genom att tydliggöra hur det hälsofrämjande arbetet påverkar verksamhetens mål och mått (nyckeltal), kan du stärka det hälsofrämjande arbetets del i företagets affärsstrategi. Som stöd i arbetet kan du använda metoden ”Vår organisations mål, mått och vår uppföljning”.

  • Börja med att utgå från de mål och nyckeltal som finns i verksamheten.
  • Redogör för hur det hälsofrämjande arbetet hänger ihop med, och bidrar till, att ni uppnår målen.
  • Beskriv hur ofta ni ska arbeta med uppföljning. För att tydliggöra hur arbetssätt och rutiner för lärande och uppföljning hänger ihop med det hälsofrämjande arbetet – beskriv noga vilken typ av analysarbete som ska genomföras och i vilken eller vilka grupper uppföljningen ska ske.
  • Boka in tider för uppföljningar och se till att de finns med på agendorna i den eller de grupper där ni ska arbeta med uppföljning och analys.
  • Vid varje uppföljningstillfälle bör ni prata om eventuella förändringar och era lärdomar av det. Arbeta med att beskriva vad som fungerat väl i ert hälsofrämjande arbete och fundera över hur ni kan stärka det ytterligare. Var noggranna med att involvera resten av organisationen. Och fira framgångarna!