Hoppa till huvudinnehållet

Metod – Vår plan

Vem ska göra vad och varför? En handlingsplan kan hjälpa er att skapa en gemensam och tydlig bild av hur ni i arbetsgruppen ska arbeta för att uppnå era mål. Använd gärna metoden ”Vår plan” som stöd i arbetet med att beskriva behov, mål och utfall.

  • Använd arbetsbladet som stöd i arbetet med att ta fram en handlingsplan för att uppnå era mål. Om ni inom organisationen redan har en befintlig mall som passar bättre – utgå från den i stället.
  • Fyll i kolumnerna.
  • Bestäm tid för när uppföljningen ska ske. Se också till att komma överens om hur ni bäst uppdaterar informationen i handlingsplanen.