Hoppa till huvudinnehållet

Metod – våra mål

Att arbeta med tydliga mål är en faktor som är hälsofrämjande. För att tydliggöra målen i din arbetsgrupp kan du ta stöd av metoden ”Våra mål”.

  • Utgå från de befintliga målen för vad arbetsgruppen ska uppnå. Om målen är otydliga – ta avstamp i de övergripande målen för verksamheten i stort.
  • Diskutera dem i arbetsgruppen och försök utifrån verksamhetens målområden formulera tydligare mål för arbetsgruppen.
  • Prioritera och begränsa, cirka 3–5 mål brukar anses effektivt.
    Konkretisera målen och ange mått – beskriv både hur resultatet av arbetet mot målen ska mätas och när i tiden mätningen ska ske.
  • Håll måldialogen vid liv genom att kontinuerligt följa upp målen. Visualisera gärna genom att placera och visa upp målen på en plats där ni ofta passerar.