Hoppa till huvudinnehållet

Metod – Vårt utvecklingsarbete

Psykologen och författaren Claes Janssen har utvecklat teorin och modellen ”förändringens fyra rum”, som vi använt oss av i metoden ”Vårt utvecklingsarbete”. Med hjälp av metoden kan ni tillsammans i arbetsgruppen reflektera över vilken eller vilka faser ni befinner er i och vad ni behöver göra för att ta er vidare.

 • Modellen kan användas vid såväl innovations- och utvecklingsarbete som förändringsarbete. På individ-, grupp- och systemnivå. Börja därför med att bestämma vilket utvecklingsarbete ni i arbetsgruppen ska samtala kring.
 • Utgå från bilden på arbetsbladet och låt alla i gruppen först reflektera individuellt över vilken av de fyra faserna ni befinner er i.
 • Låt därefter var och en beskriva sin uppfattning av läget för resten av gruppen. Var så konkreta som möjligt. Skriv och rita gärna direkt i modellens fyrfältare.
 • Diskutera era framgångsfaktorer i arbetet och hur ni ska arbeta för att stärka dessa. Behöver ni till exempel göra något för att komma vidare i utvecklingsarbetet? En god dialog är en viktig nyckel till framgång, eftersom väl fungerande kommunikation bidrar till att öka förståelsen för varandras utveckling samt förutsättningarna att arbeta med förändringar. Du kan som chef skapa förutsättningar för dialog där både du och dina medarbetare berättar om tankar och känslor kring något som ska förändras. Forskaren Anders Wendelheim har beskrivit sambanden mellan öppenhet och tillit i den så kallade ”Öppenhet- och tillitsspiralen”. Den bygger lite förenklat på att en ökad öppenhet från dig som chef ger ökad tillit från dina medarbetare och vice versa. En grupp med hög grad av tillit har lättare att hantera förändringar.
 • Nedan finns några tips på fokus för dialogen i respektive fas. Var noga med att alla i gruppen ges möjlighet att komma till tals.
  • Nöjd – Prata om varför något behöver förändras.
  • Censur – Prata om både för- och nackdelar med förändringen. Öppna upp för frågor.
  • Förvirring – Prata om vad det nya är och hur ni ska komma dit, sätt delmål och prioritera.
  • Inspiration – Prata om förändringen och era lärdomar. Fira framgång och fortsätt fokusera framåt.
 • Boka in tid för uppföljning.