Hoppa till huvudinnehållet

Metod – Vårt förbättringsarbete

Ett bra hjälpmedel för organisationer som vill arbeta strukturerat och systematiskt med kvalitets- och förbättringsarbete är det så kallade förbättringshjulet PGSA (Planera, Göra, Studera, Agera). Genom att använda metoden ”Vårt förbättringsarbete”, som bygger på förbättringshjulets fyra steg, kan ni öka ert lärande i arbetsgruppen.

  • Planera. Identifiera en utvecklingsidé tillsammans i arbetsgruppen och planera för arbetet, till exempel: Vad ska göras? Vem ska göra? När ska det göras?
  • Gör. Testa er idé enligt plan.
  • Studera. Undersök och utvärdera resultatet tillsammans. Hur fungerade idén? Har det skett några förändringar längs vägen? I så fall vilka?
  • Agera. Arbeta vidare utifrån resultatanalysen av ert test. Vad fungerade bra? Behöver ni göra några justeringar framöver? I så fall vilka?
  • Repetera stegen för ytterligare utveckling av idén och/eller utveckling av nya idéer.