Hoppa till huvudinnehållet

Metod – Vår känsla av sammanhang

När sociologen Aron Antonowsky intresserade sig för vad som kan öka människors förutsättningar att bibehålla och/eller stärka sin hälsa, kom han fram till att en avgörande faktor ligger i känslan av sammanhang (KASAM). I sin forskning har han identifierat tre centrala beståndsdelar: meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Med metoden ”Vår känsla av sammanhang” kan ni arbeta med att stärka den känslan.

 • Ta hjälp av arbetsbladet för att stärka känslan av sammanhang på arbetsplatsen. Arbeta med det ”stegvis” i arbetsgruppen. Notera stödord för de tre områdena. Försök att konkretisera med exempel från vardagen för de tre perspektiven.
  • Meningsfullhet - hitta målen, nyttan och meningen
   Människor behöver känna att utmaningarna de ställs inför är värda att engagera sig i. Meningsfullhet handlar därför om att identifiera och arbeta med mål, nytta och mening med det jag/vi gör på min/vår arbetsplats.
  • Begriplighet - skapa förståelse och tydlighet
   Människor mår bra när de känner att de kan förutse händelser och förklara saker som sker. Det är helt enkelt skönt att begripa vad som försiggår omkring en. Begriplighet handlar därför om att skapa struktur, tydlighet och förståelse för det jag/vi gör på min/vår arbetsplats.
  • Hanterbarhet - säkerställa resurser och kompetens
   Människor behöver känna att de har resurser att hantera utmaningar de möter i omgivningen. Hanterbarhet handlar därför om att säkerställa resurserna och kompetensen som krävs för det jag/vi gör på min/vår arbetsplats.
 • Låt alla medarbetare fundera individuellt kring begreppen och be dem notera stödord.
 • Bilda smågrupper om 2–3 personer och låt dem samtala kring sina reflektioner.
 • Be respektive grupp sammanfatta och berätta om sina tankar. Tala om dem tillsammans. Bör ni göra något för att ytterligare utveckla känslan av sammanhang. I så fall vad?