Hoppa till huvudinnehållet

Ögonspolning

Välj typ av ögonspolning genom att utgå från vilka risker och behov som finns på arbetsplatsen.

 • En fast anordning ansluten till dricksvattnet är ofta det bästa valet
  om man arbetar med sådana kemiska produkter där det krävs att man
  måste spola länge, till exempel 15 minuter. Hur farligt det är med stänk och hur
  länge man behöver spola ska stå i säkerhetsdatabladet. En fast anordning
  är också bäst om man kan behöva spola båda ögonen samtidigt.
 • Ett billigare alternativ är ögonspolflaskor, men de är otillräckliga om man
  behöver spola länge eller om man behöver spola båda ögonen samtidigt.
 • Man kan välja en mix av fast anordning och ögonspolflaskor utplacerade nära arbetsplatser där det finns risk för stänk.
 • Ögonspolflaskor är också bra att ha för att kunna ta med vid en eventuell
  transport till sjukhus.

Ögonduschar

 • Se till att spolanordningen är lätt att utlösa och att använda och har
  tillräcklig spoltid.
 • Om man behöver spola länge (minst 15 minuter), måste vattnet vara
  tempererat.
 • Kontrollera minst en gång per halvår att ögonduschen fungerar. Notera att ni gjort kontrollen till exempel på en lapp på väggen intill nödduschen (se nedan).

__________________________________________________________________________

Ögonduschens funktion har kontrollerats
Datum                                Signatur

__________________________________________________________________________ 
 
Ögonspolflaskor

Ögonspolflaskor behöver bytas ut regelbundet, eftersom de har
begränsad hållbarhet. Bäst före-datum brukar finnas stämplat på
flaskan.

Finns det rutiner för vem som ska se till att flaskorna byts ut?

Lagar och förordningar

Hitta på sidan