Hoppa till huvudinnehållet

Kontroll av ögonspolning och nöddusch

  • Känner alla som behöver det till var ögonspolningen/nödduschen finns och hur den fungerar?
  • Är placeringen bra - lättåtkomlig när det behövs och inte blockerad på något sätt?
  • Om långvarig dusch/spolning kan behövas - är vattnet tempererat?
  • Om långvarig dusch/spolning kan behövas - rinner vattnet till ett avlopp?
  • Om långvarig spolning/spolning av båda ögonen samtidigt kan behövas - finns ögondusch (eftersom ögonspolflaskor inte räcker)?
  • Om ögonspolflaskor finns - fungerar utbytet av dem så att de inte blir för gamla? Se bäst före-datum på flaskan.