Hoppa till huvudinnehållet

Nöddusch

  • Se till att nödduschen är lätt att utlösa både om man står eller kryper på golvet.
  • Det är bra om nödduschen har tempererat vatten. Det gäller speciellt vid hantering av ämnen där man kan behöva duscha länge för att minska risken för skador, till exempel om man fått frätande ämnen på sig. Det är lättare att duscha en längre tid om vattnet är tempererat.
  • Kontrollera att vattnet från nödduschen rinner till ett avlopp och inte ligger kvar på golvet (30 min spolning ger mycket vatten).
  • Kontrollera minst en gång i halvåret att nödduschen fungerar bra och notera att kontrollen gjorts till exempel på en lapp på väggen intill nödduschen (se nedan).

__________________________________________________________________________

Nödduschens funktion har kontrollerats
Datum                                Signatur

__________________________________________________________________________