Speciella krav för vissa verksamheter och yrken


För vissa verksamheter som innebär särskilda risker, finns det regler om hur arbetet ska göras. Det gäller för

Blybatterier
Frisörer
Gasflaskor
Laboratoriearbete
Slutna utrymmen
Smältsvetsning och termisk skärning
Sprängarbeten

Nagelskulptörer och fransstylister arbetar med allergiframkallande cyanoakrylater. Här finns checklistor som hjälp att kontrollera arbetsmiljön och speciellt de kemiska riskerna.

Checklista för nagelterapeuter
Checklista för fransstylister 

Många andra verksamheter innebär särskilda risker. Vid dessa arbeten krävs därför särskilda åtgärder. I KemiGuiden finns information om några få vanliga eller särskilt riskfyllda arbeten.

Flytgödsel
Oorganisk ytbehandling
Sanering av PCB (länk till extern webbplats, se under Sanering, Fogmassor)
Sprutmålning

Här finns också information särskilt för leverantörer och återförsäljare, bland annat butiker

Fler tips finns under Åtgärder.

Det finns regler som rör hantering av kemiska produkter och ämnen inom speciella verksamheter, bland annat Arbetsmiljöverkets föreskrifter
  • AFS 1985:18 Frisörarbete
  • AFS 2007:1 Sprängarbete
  • AFS 1988:4 Blybatterier
  • AFS 1992:9 Smältsvetsning och termisk skärning

Dessutom finns regler i AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker.

Arbetsmiljöverket har upphävt föreskrifter om laboratoriearbete, oorganisk ytbehandling, sprutmålning och flytgödsel. Det innebär inte att kraven på dessa verksamheter minskar. Motsvarande krav finns normalt i andra, mer generella föreskrifter som AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker och AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi har därför valt att ha kvar information om dessa verksamheter i KemiGuiden.