Hoppa till huvudinnehållet

Transportdokument för farligt avfall

Den som lämnar farligt avfall för transport (avsändaren) ska för varje transport upprätta ett transportdokument med uppgift om

  • avsändare/lämnare  (postadress, organisationsnummer, kommunkod)
  • mottagare (postadress och organisationsnummer)
  • transportör
  • avfallslag (anges med s k avfallskod)
  • avfallsmängd (i kg)
  • hämtningsdatum

Transportdokumentet ska undertecknas av avsändaren. Om transportdokumentet är elektroniskt, ska undertecknandet ske med avsändarens elektroniska signatur.

Mottagaren ska skicka bekräftelse till avsändaren på att det farliga avfallet har mottagits .

 

Lagar och förordningar

Regler om transportdokument finns i SFS 2020:614 Avfallsförordning och NFS 2022:2.

Hitta på sidan