Hoppa till huvudinnehållet

Tillståndspliktig transport av farligt avfall

Om du själv ska transportera farligt avfall som uppkommit i den egna verksamheten och avfallet överstiger 100 kilo eller 100 liter per år, behöver du söka och få tillstånd för sådana transporter. För att få tillstånd behöver man:

  • Visa att man har den kunskap som behövs för transport av det farliga avfallet. En utbildning kan vara ett sätt att visa att man har kunskaper. Man behöver till exempel ha kunskaper om hur avfallet ska förpackas, märkas och vilka fordon som får användas för transporterna.
  • Visa att man har de tekniska, ekonomiska och personella resurser som behövs för att transportera farligt avfall på ett sätt som är säkert för människor och miljö.
  • De tillstånd som krävs för verksamheten.

Kontakta länsstyrelsen om ni vill söka tillstånd. Utöver tillståndet för transport, behöver man också föra anteckningar i kronologisk ordning om:

  • Var avfallet producerats
  • Datum för borttransport
  • Transportsätt
  • Vem som ska transportera bort avfallet
  • Avfallets vikt i kilogram
  • Den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.

Uppgifterna ska antecknas innan transporten påbörjas. Anteckningarna ska sparas minst tre år. Om länsstyrelsen begär det, ska man lämna anteckningarna till dem.

Det finns särskilda regler för hur farligt avfall ska förpackas, märkas och transporteras. Information om förpackning av farligt avfall kan man få från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. De regler som gäller är ADR-S för transport på väg och i terräng och RID-S för transport på järnväg. Mottagaren av det farliga avfallet kan tala om vad som krävs vid transport av det farliga avfallet.

Hitta på sidan