Hoppa till huvudinnehållet

Säkerhetsrådgivare

En säkerhetsrådgivare ska se till att transporter sköts enligt gällande regler, så att skador förebyggs. Krav på att utse säkerhetsrådgivare finns för

  • den som lämnar farligt gods för transport till någon annan
  • den som för egen räkning transporterar farligt gods
  • den som bedriver verksamhet där det ingår att utföra transporter av farligt gods.

Se vidare i utbildningsmaterialet Transport av farligt gods.

Lagar och förordningar

Regler om säkerhetsrådgivare finns bl a i MSBFS 2015:9 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods.

Hitta på sidan