Hoppa till huvudinnehållet

Vår balans mellan krav, kontroll och stöd

En viktig hälsofrämjande faktor är att ha rätt förutsättningar. Karaseks och Theorells modell för krav, kontroll och stöd beskriver förhållandet mellan de yttre krav man ställs inför, den kontroll man upplever sig ha över situationer och det stöd man har tillgång till. Öka medvetenheten om din arbetsgrupps situation och förutsättningar genom att använda metoden ”Vår balans mellan krav, kontroll och stöd”.

 • Fundera över hur balansen mellan krav (svårighetsgrad), kontroll (kompetens) och stöd (socialt stöd) ser ut för er i arbetsgruppen. Vilken ruta symboliserar bäst upplevelsen i gruppen som helhet? Arbetsbladet kan även användas enskilt och ligga till grund för dialog mellan medarbetare och chef.
  • Passiv – Låga krav och obetydliga utmaningar tillsammans med lågt beslutsutrymme och dålig kontroll gör ofta att ni som grupp inte mår så bra.
  • Spänd – Höga krav och svag kontroll gör att ni känner er stressade och inte mår så bra. För att uppleva bättre balans behöver ni som grupp skapa bättre kontroll och beslutsutrymme.
  • Avspänd – Relativt låga krav och hög kontroll gör att ni mår bra.
  • Aktiv – En bra balans mellan krav och kontroll ger förutsättningar för att må bra och prestera väl, ni har det man brukar kalla ”flow”.
 • Sammanfatta era slutsatser och konkretisera om det är något ni behöver göra för att utveckla era förutsättningar.
 • Följ upp tillsammans med gruppen. Boka en tid för avstämning och se till att fortsatt föra en löpande dialog.