Hoppa till huvudinnehållet

Prioritera bland våra arbetsuppgifter

Att synliggöra och sortera sina uppgifter är en hälsofrämjande åtgärd. President Dwight D. Eisenhower tog fram en 4-fältsmetod för att prioritera bland arbetsuppgifterna. Den handlar om att bedöma hur viktig respektive bråttom en uppgift är. Använd metoden ”Prioritera bland våra arbetsuppgifter” för att prioritera tillsammans.

 • Lista några av gruppens arbetsområden och arbetsuppgifter.
 • Sortera in era arbetsuppgifter, en efter en, i arbetsbladets olika rutor. Var ni placerar dem beror på hur viktig respektive bråttom ni anser att respektive arbetsuppgift är. Arbetsbladet kan även användas enskilt som förberedelse och/eller ligga till grund för dialog mellan medarbetare och chef.
  • 1 = Viktig och bråttom
  • 2 = Viktig och mindre bråttom
  • 3 = Mindre viktig och bråttom
  • X = Mindre viktig och mindre bråttom
 • Reflektera över i vilken ordning ni vanligtvis gör uppgifterna.
 • Är det någon skillnad i hur ni hanterar uppgifterna idag och hur ni utifrån sorteringen tänker att ni skulle vilja prioritera bland uppgifterna? Om ja, i vad ligger skillnaden?
 • Vad behöver ni arbeta mer med för att öka era förutsättningar att prioritera bättre framöver?
 • Följ upp tillsammans med gruppen. Boka en tid för avstämning och se till att fortsatt föra en löpande dialog.