Hoppa till huvudinnehållet
Prevents enkäter i nytt format

Har du skickat ut enkäten till dina medarbetare 4 december eller tidigare behöver ni få in svar senast 18 december. Ni kan se och ladda ner resultatet till och med 15 januari 2024. Till Prevents nya enkäter

Prioritera bland våra arbetsuppgifter

Att synliggöra och sortera sina uppgifter är en hälsofrämjande åtgärd. President Dwight D. Eisenhower tog fram en 4-fältsmetod för att prioritera bland arbetsuppgifterna. Den handlar om att bedöma hur viktig respektive bråttom en uppgift är. Använd metoden ”Prioritera bland våra arbetsuppgifter” för att prioritera tillsammans.

 • Lista några av gruppens arbetsområden och arbetsuppgifter.
 • Sortera in era arbetsuppgifter, en efter en, i arbetsbladets olika rutor. Var ni placerar dem beror på hur viktig respektive bråttom ni anser att respektive arbetsuppgift är. Arbetsbladet kan även användas enskilt som förberedelse och/eller ligga till grund för dialog mellan medarbetare och chef.
  • 1 = Viktig och bråttom
  • 2 = Viktig och mindre bråttom
  • 3 = Mindre viktig och bråttom
  • X = Mindre viktig och mindre bråttom
 • Reflektera över i vilken ordning ni vanligtvis gör uppgifterna.
 • Är det någon skillnad i hur ni hanterar uppgifterna idag och hur ni utifrån sorteringen tänker att ni skulle vilja prioritera bland uppgifterna? Om ja, i vad ligger skillnaden?
 • Vad behöver ni arbeta mer med för att öka era förutsättningar att prioritera bättre framöver?
 • Följ upp tillsammans med gruppen. Boka en tid för avstämning och se till att fortsatt föra en löpande dialog.