Hoppa till huvudinnehållet

Metod – Vår balans med hjälp av återhämtning

En väsentlig grund för hälsofrämjande och hållbarhet i arbetet är att det finns utrymme för återhämtning, främst mellan arbetspassen men även under arbetsdagen. Det handlar om att skapa en kultur på arbetsplatsen som omfattar såväl medvetenhet som förståelse. Använd metoden ”Vår balans med hjälp av återhämtning” som stöd i arbetet.

  • Använd arbetsbladet och börja med att be alla i gruppen fundera över vad under arbetsdagen som ger dem återhämtning. Be var och en att konkretisera med exempel. Det kan till exempel handla om att ta korta pauser, variation i arbetsuppgifter eller att ta en promenad på lunchen.
  • Gå laget runt och låt var och en dela med sig av sina exempel och tips på ledstjärnor och förhållningssätt som de använder.
  • Sammanfatta gruppens gemensamma exempel på hur ni i nuläget skapar balans med hjälp av återhämtning.
  • Arbeta sedan tillsammans vidare med hur ni ska få balansen att bestå och vad ni kan göra för att på olika sätt ytterligare stärka återhämtning som en del under arbetsdagen. Finns det till exempel saker i vardagen ni kan påminna varandra om? I så fall vad? Hur kan ni hjälpas åt som grupp?
  • Följ upp tillsammans med gruppen. Boka en tid för avstämning och se till att fortsatt föra en löpande dialog.