Hoppa till huvudinnehållet

Metod – Vårt arbete med livsstilsrelaterade frågor

Vår hälsa påverkas av vår livsstil – vilket kan handla om allt från mat, sömn, rörelse och motion till återhämtning. Det finns många råd och rön kring de här frågorna, ibland är de till och med motstridiga i sina budskap. Det som passar en person passar inte nödvändigtvis en annan, så det gäller att anpassa situationer och eventuella åtgärder till individer och enskilda behov. Ta hjälp av metoden ”Vårt arbete med livsstilsrelaterade frågor” för att tillsammans i arbetsgruppen prata om frågorna på en övergripande nivå.

  • Börja med att prata om och gör en lista med vilka förutsättningar som finns på er arbetsplats för livsstilsrelaterade frågor. Det kan till exempel handla om friskvårdstimme och friskvårdsbidrag, höj- och sänkbara arbetsbord, tillgång till företagshälsovård, tillgång till vilrum eller olika gemensamma aktiviteter (som att springa eller gå ett lopp tillsammans).
  • Utgå från er gemensamma lista och använd arbetsbladet för att tydligare beskriva era förutsättningar på arbetsplatsen inom livsstilsrelaterade frågor. Samla därefter medarbetarna för samtal. Arbeta i par, två och två, och be var och en att göra egna noteringar om sina tankar om förutsättningarna.
  • Låt sedan varje par återkoppla med sina tankar, genom att gå laget runt i stor grupp.
  • Sammanfatta och titta på helheten. Hur kan ni arbeta med att ytterligare stärka förutsättningarna för livsstilsrelaterade frågor i er arbetsgrupp?
  • Boka en tid för gemensam uppföljning tillsammans i arbetsgruppen.