Hoppa till huvudinnehållet

Ergonomihjälpen

Bokens omslagsbild
  • metodstödet Ergonomi på rätt sätt
  • filmer
  • exempel på olika typer av belastning

Webbvertyget Ergonomihjälpen innehåller Ergonomi på rätt sätt som man kan använda för att identifiera arbetsförhållanden som kan leda till belastningsbesvär. I verktyget finns också exempel på olika typer av belastning, checklistor och artiklar om ergonomi.