Hoppa till huvudinnehållet

Undersök och bedöm risker

Andra steget i Ergonomihjälpen går ut på att undersöka vilka risker som finns och göra en bedömning av dem.

Gör så här

  • Utgå ifrån hur de anställda utför sina vanliga arbetsuppgifter. Ta med alla arbetsmoment som utförs under en arbetsdag. Fånga även upp arbetsmoment som inte förekommer så ofta eller bara vid arbetstoppar.
  • Ta tillvara de anställdas egna synpunkter. Fråga även efter förslag till förbättringar. Det är viktigt att alla får vara delaktiga.
  • Anteckna riskerna i mallen. Numrera dem, beskriv arbetsplats och moment, ange yp av risk och belastningsnivå (till exempel hur tungt arbetet är) samt uppskatta hur länge eller ofta de riskabla momenten förekommer.
  • Använd bedömningsgraden grönt-gult-rött där grönt innebär låg risk, gult förhöjd risk som bör utredas närmare och troligen åtgärdas på sikt och rött hög risk som kräver direkta åtgärder.
  • Fotografera eller filma gärna arbetsmoment för att kunna diskutera åtgärder vid senare tillfällen.

Undersöka: mall att fylla i (steg B)

Undersöka: exempel på ifylld mall (steg B)

Riskbedömning

För att bedöma riskerna kan ni ta hjälp av Arbetsmiljöverkets vägledning. Den visar hur man kan dela in risker i grönt-gult-rött inom områdena arbetsställning, lyfta, skjuta och dra samt repetetiva rörelser. Om det är svårt att förstå vilka risker ett arbetsmoment medför, eller om det behövs en djuparae analys, ta gärna hjälp av oberoende expert inom arbetsmiljö och hälsa.

Vägledning för ergonomisk riskbedömning (Arbetsmiljöverket)

Externa länkar

RAMP – riskhanteringsverktyg för manuell hantering (KTH)

Nästa steg: Åtgärda (steg C)
Hitta på sidan

Håll dig uppdaterad om arbetsmiljö

Här får du ta del av det allra senaste inom arbetsmiljö. Tidningen Arbetsliv publicerar artiklar som ger inspiration, ny forskning och användbara tips.