Hoppa till huvudinnehållet

Ergonomihjälpen: Planera

Första steget i Ergonomihjälpen är att planera arbetet med att förbättra den ergonomiska arbetsmiljön.

Gör så här

  • Gör en plan för när de olika momenten ska vara färdiga. Helst ska undersökningen vara klar inom ett par veckor. Involvera hela arbetsgruppen.
  • Informera alla anställda om vad som är på gång.
  • Dokumentera redan kända brister i mallen, till exempel tillbud och olycksfall. Titta gärna på exemplet för att se hur det kan se ut.
  • Eftersom brister i arbetsmiljön kan ge sämre kvalitet på det som produceras, kan det vara bra att dokumentera vid vilka arbetsmoment det förekommit produktionsstörningar eller kvalitetsbrister.
  • Dela upp verksamheten i områden som till exempel kundtjänst, kassa och lager.

Planera: mall att fylla i (steg A)

Planera: exempel på ifylld mall (steg A)

Nästa steg: Undersök (steg B)

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Kom igång med arbetsmiljön

Här får du veta vad ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, innebär. I varje avsnitt förklaras hur du jobbar praktiskt, och du får också mallar och exempel som hjälper dig i ditt arbetsmiljöarbete.