Hoppa till huvudinnehållet

Kontrollera

Det är inte alltid en åtgärd fungerade så bra som man hoppades. Därför är det viktigt att åtgärderna i handlingsplanen följs upp. Ett riktmärke kan vara att följa upp efter två till tre månader.

Gör så här:

  • Kontrollera om åtgärden är genomförd.
  • Se till att åtgärden fått avsedd effekt enligt både den ansvarige och de anställda.
  • Om det fortfarande finns ergonomiska risker kan åtgärden behöva kompletteras eller bytas ut. Notera det i handlingsplanen och bestäm ny tid för när den ska vara klar.

Kontrollera: mall att fylla i (steg D)

Kontrollera: exempel på ifylld mall (steg D)

Prevents utbildningar

Här hittar du Prevents alla olika utbildningar. Vi kan också företagsanpassa någon av våra utbildningar så att den passar era behov.