Hoppa till huvudinnehållet

Rörelse och variation på jobbet

Kroppen mår bäst av variation, och att bryta stillasittandet ett par minuter ger tydliga hälsovinster. Det kan räcka med så enkla saker som att ta en kaffe, göra några knäböj, dra upp axlarna och släppa ner dem. Lite extra rörelse under dagen får dig att må ännu bättre. Därför är det viktigt att arbetsgivaren uppmuntrar rörelse och variation under arbetsdagen.

Hör Charlotte Wåhlin, arbetsmiljöforskare och ergonom vid Arbets- och miljömedicin i Linköping, Region Östergötland, berätta om vinsten med rörelse och variation under arbetsdagen.

Mikropauser

För att inspirera till en stunds mikropaus finns fem filmer med rörelser som kan passa på jobbet. Prata med varandra på om vilka övningar som kan passa er och om hur ni kan peppa varandra så att ni får till mer rörelse och variation på jobbet. 

Till filmerna med mikropauser

Riskbedömning

Vad gör ni på jobbet? Hur mycket går ni, står ni och sitter under arbetsdagen. Får ni tillräckligt med rörelse och variation under arbetsdagen, om inte hur kan ni göra för att få till det? Gör en riskbedömning.

Riskbedömning

Tips till arbetsgivaren och skyddsombud

Här är några saker du kan göra för att uppmuntra dina medarbetare till rörelse i samband med arbetsdagen.

 • Planera arbetet för att skapa rörelse och variation.​
 • Häng upp gummiband för att stimulera till rörelse.
 • Gör det möjligt att hålla promenadmöte eller ståmöte.
 • Uppmuntra till rörelsepauser.

Tips till arbetstagaren

Här är några saker du som arbetstagare kan göra för att få in mer rörelse i samband med arbetsdagen.

 • Rör dig till och från jobbet om du har möjlighet.
 • Använd  bekväma skor till och från jobbet​ så ökar chansen att du blir aktiv.
 • Varva sittande och stående flera gånger varje dag.
 • Ta en lunchpromenad.
 • Sätt upp mål, till exempel antal steg och trappor.​
 • Boka promenadmöten med kollegor.
 • Peppa varandra till rörelse och återhämtning.

Regler om belastningsergonomi

Föreskrifterna om belastningsergonomi anger hur arbetet ska planeras och utföras för att förebygga belastningsbesvär. Det gäller till exempel obekväma arbetsställningar, tungt kroppsarbete och repetitivt arbete. Men också att arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren ska kunna påverka sin egen arbetssituation tillräckligt mycket för att kunna åstadkomma rörelsevariation och återhämtning.

Belastningsergonomi AFS 2012:2 (Arbetsmiljöverket)

Podd: Få kroppen att må bra på jobbet

Lyssna på avsnittet med fysioterapeutens tips på hur vi kan hjälpa kroppen att må bra på jobbet. Jobbfika finns där poddar finns.

Lyssna

Ergonomi på rätt sätt

Att arbeta med ergonomiska frågor ingår i det systematiska arbetsmiljöarbete som varje arbetsgivare ska bedriva.Ta hjälp av metoden Ergonomi på rätt sätt för att undersöka vilka ergonomiska risker som finns på ditt jobb. Metoden bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete 2001:1 och består av mallar för att undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera riskerna.

Ergonomihjälpen

Mer om systematiskt arbetsmiljöarbete 

Kunskap och forskning om rörelse i vardagen

Varje rörelse räknas (nedladdningsbar bok av Mai-Lis Hellénius och Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet)

Vilka är effekterna av långvarigt stillasittande på jobbet? (Webbinarium arrangerat av Myndigheten för arbetsmiljökunskap – Mynak) 

Fysisk aktivitet i arbetslivet (Folkhälsomyndigheten)

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö – BAM

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.