Hoppa till huvudinnehållet

Agila processer

Den här checklistan ger råd om hur man kan hantera frågor om användbarhet och den digitala arbetsmiljön i ett utvecklingsprojekt där man arbetar enligt en agil modell.

Målgrupp: IT-projektledare, projektägare, övriga anställda i projektet.

Formuleringarna i checklistan utgår i första hand från de förhållanden som råder då man arbetar enligt SCRUM, men det mesta är generellt för alla agila modeller (Kanban etc).

Läs mer om agila processer (inklusive definitioner)

Till checklistan

Frågor som tas upp

Checklistan tar bland annat upp följande frågor:

  • Uppdraget. Bygger det på en förstudie där mål och effekter specificerats? 
  • Tolkning av målbilden. Finns en löpande dialog mellan affärsansvarig och produktägare?
  • Utvecklingsteamet. Finns kompetens om användbarhet och digital arbetsmiljö?
  • Projektets "Product Backlog", "Retrospective", "Definition of done". Innehåller de aspekter på användbarhet och digital arbetsmiljö?
  • Slutleveransen. Testas produkten i sin helhet med avseende på uppnådda effektmål, användbarhet och digital arbetsmiljö?
Hitta på sidan