Hoppa till huvudinnehållet

Kravställning

Både vid egenutveckling eller upphandling av standard- eller nytt system behöver man ställa krav på IT-systemet och tillverkaren/leverantören. Checklistan hjälper dig att ställa relevanta frågor kring detta.

Målgrupp: IT-avdelning och ansvariga på beställarsidan.

Till checklistan

Frågor som tas upp

Checklistan tar bland annat upp följande frågor:

  • Leverantörens arbetssätt. Är det metodiskt? Jobbar de aktivt med användbarhet och användartester? Har de erfarenhet av iterativ utveckling?
  • Kravställning. Har kraven ställts utifrån de uppgifter som IT-lösningen ska lösa?
  • Fysiska, organisatoriska, kognitiva och fysikaliska krav. Har man ställt den typen av krav på lösningen?
  • Gränssnitt och integrering med andra lösningar. Är lösningen integrerad med kringliggande system vad gäller gränssnittet? 
Hitta på sidan