Hoppa till huvudinnehållet

Checklistor

Här hittar du checklistor för olika aktiviteter i IT-projektet. Först kommer du till en sammanfattning av innehållet. Sedan klickar du dig vidare till själva checklistan.

En checklista som bockas i

När du börjar använda en checklistan ska du uppge din mejladress. Det är för att du ska kuna få ett mejl med länken till din checklista så att du kan återvända till den senare. Du kan också skriva ut den med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion.

Ledningens ansvar

Frågeställningar om ledningens ansvar i förändringsarbetet: strategiska mål, behovsanalys, verksamhetsnytta, kompetens och resurser, riktlinjer för projekt med mera.

Till checklistan ledningens ansvar

Nulägesanalys och förstudie

Stöd för att ta fram underlaget till din kravspecifikation: mål för systemets nytta, vilka arbetsuppgifter som ska stödjas, primära användare, samverkan med andra system med mera.

Till checklistan nulägesanalys och förstudie

Målbilder och mål

Stöd för att ta fram målbilder och mål för förändringsarbetet: verksamhetsnytta, underhåll av den nya lösningen, egenkontroll, socialt stöd med mera.

Till checklistan målbilder och mål

Kravställning

Stöd för att ställa relevanta frågor i kravställningen på den nya lösningen: leverantörens arbetssätt, hur ni bör ställa kraven, gränssnitt och integration med andra system. 

Till checklistan kravställning

Agila utvecklingsprocesser och digital arbetsmiljö

Stöd för att få med arbetsmiljöfrågorna i agila utvecklingsprojekt: uppdraget (inklusive mål och effekter), kompetens om användbarhet, testförfarande med mera.

Till checklistan agila processer

Införande

Stöd för att skapa förutsättningar för ett lyckat införande av nya lösningar: tidpunkten, påverkan på andra system, information till berörda, påverkan av nytt arbetssätt, utbildning, support med mera.

Till checklistan införande

Förbättringsarbete

Stöd för förbättringsarbetet kring lösningen: kopplingen till systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), utvärdering, start av förbättringsåtgärder med mera.

Till checklistan förbättringsarbete

Utvärdering av IT-system och gränssnitt

Stöd för att utvärdera användbarheten i systemet: systemets status, navigation, överblick, flexibilitet med mera.

Till checklistan utvärdering av IT-system och gränssnitt

Hitta på sidan