Hoppa till huvudinnehållet

Förbättringsarbete

Checklistan ger dig stöd i arbetet med det kontinuerliga förbättringsarbetet.

Målgrupp: ansvarig linjechef, skyddsombud/arbetsmiljöombud, övriga berörda anställda.

Med kontinuerligt förbättringsarbete avses alla sådana aktiviteter och åtgärder som kontinuerligt under ett IT-systems livscykel behöver göras för att bibehålla och utveckla effektivitet, kvalitet, säkerhet, användbarhet, en god digital arbetsmiljö m.m.

Till checklistan

Frågor som tas upp

Checklistan tar bland annat upp följande frågor:

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete. Är den digitala arbetsmiljön en del av SAM?
  • Utvärdering av systemens nytta. Finns det etablerade arbetssätt för detta?
  • Start av förbättringsåtgärder. Är det klarlagt vem som har ansvar att påbörja det arbetet?
  • Utbildningsinsatser. Finns rutiner för behovsstyrd utbildning? Finns program och tid för att utbilda nya medarbetare?
Hitta på sidan