Hoppa till huvudinnehållet

Scenarier

Här hittar du några scenarier som är vanliga vid utveckling av IT-lösningar. För varje scenario får du veta vad lagen säger och hur du kan komma tillrätta med de problem som uppstår.

Tre personer som sitter och pratar

Vi kan inte påverka nya system 
”Vi får nya system hela tiden, men får sällan förvarning och får aldrig vara med och påverka.”

Olika inloggningar i olika system 
”Jag har ständiga inloggningar i tjugo olika system!”

IT-projektledaren och arbetsmiljökrav
”Jag är IT-projektledare, ska jag behöva tänka på en massa arbetsmiljökrav?”

Ledningen och den digitala arbetsmiljön 
”Vi i ledningen har förstått att vi borde ta tag i den digitala arbetsmiljön … men hur gör vi?”

Leverantören som vill leverera en bra produkt
”Som leverantör vill vi leverera en bra produkt. Men beställaren prioriterar bort det som skapar en bra digital arbetsmiljö, både i upphandlingar och när projekten rullar.”

Användarrepresentanten i projektet
”Jag är med som användarrepresentant i ett nytt IT-projekt på jobbet. Låter kul och ansvarsfullt. Men jag vet inte riktigt vad det innebär, begriper väldigt lite, förstår inte vad de säger och känner att jag inte kan bidra. Är nog mest en gisslan ...”

Användbarhetsexperten
”Jag är användbarhetsexpert i projektet, men jag blir mer och mer frustrerad. Tycker inte jag får chansen att göra det jag ser behövs. De förstår och lyssnar inte på mig i förändringsprojekten. Och när jag påpekar behovet av åtgärder vill ingen lyssna. Känner mig lite utanför.” 

Den beställaransvarige
 ”Jag är vad de kallar beställaransvarig i ett projekt där företaget ska upphandla ett nytt IT-system för verksamheten. Vi vill gärna få med så många krav på användbarhet och arbetsmiljöaspekter som möjligt i upphandlingen, med det verkar svårt, och vi vet inte hur vi ska göra för att det ska bli bra i slutändan. Det känns luddigt och svårgreppbart.”

Vi får aldrig utbildning i nya system 
”De utbildningar vi får i ett nytt system handlar bara om knapptryckningar och inte om hur vi i praktiken ska utföra vårt arbete med hjälp av det nya systemet.”