Hoppa till huvudinnehållet

Utvärdering av IT-system och gränssnitt

Målgrupp: användare, användbarhetsexperter

Heuristisk utvärdering är en metod för att utvärdera användbarheten i digitalt system. Utvärderingen ger råd och riktlinjer för att identifiera brister som behöver åtgärdas. Utvärderingen genomförs av en användbarhetsexpert tillsammans med användare.

Till checklistan

Frågor som tas upp

Checklistan tar bland annat upp följande frågor:

  • Lösningens status. Håller lösningen användaren informerad om vad som pågår och när uppgifter kan vara klara? 
  • Användarkontroll och navigation. Vet användaren hur man kommer till önskad funktion i systemet? Finns det tydliga "utgångar" till startmenyn?
  • Helhet och överblick. Kan användaren alltid se all information som behövs för en arbetsuppgift samtidigt?
  • Minneskapacitet och återkoppling. Behöver användaren komma ihåg information från tidigare skärmbilder när man arbetar med en annan del av lösningen?
  • Flexibilitet och effektivitet. Kan användaren skräddarsy egna lösningar för vanligt förekommande uppgifter?
  • Hjälp och dokumentation. Finns nödvändig hjälp och dokumentation? Är den enkel att hitta i?
Hitta på sidan