Hoppa till huvudinnehållet

Införande

Checklistan innehåller frågeställningar om olika delar av införandefasen. Syftet är att skapa goda förutsättningar för att den nya lösningen ska införas och börja fungera på ett så smidigt sätt som möjligt.

Målgrupp: linjechefer, IT-ansvariga, IT-projektledare, skyddsombud/arbetsmiljöombud, övriga berörda anställda.

Checklistan innehåller förutom frågor även kommentarer och råd om hur det är möjligt att förebygga eventuella arbetsmiljörisker under just införandefasen. I checklistan kan du också göra riskbedömningar med kommentarer och åtgärder inom olika områden. Checklistan innehåller också hänvisningar till några av Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Till checklistan

Frågor som tas upp

Checklistan tar bland annat upp följande frågor:

 • Tidpunkt för införandet av det nya systemet. Är tidpunkten väl vald?
 • Påverkan på andra system. Är riskerna med införandet kartlagt?
 • Information till arbetsmiljöansvariga i organisationen. Är de insatta och förberedda inför förändringen?
 • Nytt arbetssätt. Hur påverkar det nya systemet dagens arbetssätt och vad behöver eventuellt utvecklas?
 • Det nya arbetssättets påverkan på arbetsmiljön. 
 • Integration av olika system. Fungerar integrationen av de olika systemen i arbetsflödet?  
 • Krav på att nytt system ska integreras med befintliga
 • Information till de anställda. Är de anställda medvetna om delaktigheten i förändringsarbetet?
 • Användarna. Är man uppmärksam på användarna vid införandet av systemet
 • Utbildning. Finns det en plan för utbildning i det nya systemet?
 • Support. Finns det en tillräcklig supportorganisation?
Hitta på sidan