Hoppa till huvudinnehållet

Översikt innehåll

Datorer och andra IT-lösningar används idag i så gott som alla yrken. När de utformats efter våra behov ger de oss möjlighet att göra ett bättre jobb och underlättar för oss i vårt arbete. Uppgifter som kan vara enformiga och tröttande kan i stället göras enklare och snabbare med hjälp av IT-lösningarna.

Men även om de inte bullrar eller släpper ut avgaser kan de ändå medföra arbetsmiljöproblem och risker. De kan påverka våra mentala processer som tänkande, uppmärksamhet, minne, beslutsfattande och problemlösning.

Den här typen av risker (som ofta kallas kognitiva, se ordlista) kan uppstå när lösningarna inte är anpassade efter människans förutsättningar, eller när de är väldigt många och olika till sin utformning och funktion. Då kan riskerna orsaka onödig stress. Ett exempel är att vi får svårt att minnas vilka kommandon och lösenord som gäller.

  • Ledningens ansvar beskriver vikten av att ledningen tar ansvar för förändringsarbetet och att arbetet sker i samverkan med alla inblandade.
  • Mål vid införande av IT-system beskriver hur man jobbar med målformuleringar och uppföljning av mål för införandet.
  • Hur utvecklas IT-lösningar beskriver olika typer av införandeprojekt och kopplingar till det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • Regler innehåller utdrag ur lagtexter och dylikt som berör frågor kring digital arbetsmiljö.

Scenarier

Våra scenarier beskriver olika situationer som kan uppstå i samband med införande av IT-lösningar. För varje scenario beskriver vi vad lagen säger och hur du kan förebygga att problem inte uppstår eller komma tillrätta med dem om de trots allt gör det.

Checklistor

Våra checklistor stödjer olika faser i ett införandeprojekt. Ett par av dem rör också övergripande frågor, som till exempel ledningens ansvar och förbättringsarbete. När du börjar använda en checklista ombeds du ange din mejladress så att vi kan skicka en länk till dig till din version av checklistan.

Var börjar jag?

Om du är osäker på hur du ska komma igång så rekommenderar vi att du först börjar med avsnittet om ledningens ansvar.

Avsnittet mer om digital arbetsmiljö ger en djupare förståelse för hur den digitala arbetsmiljön hänger ihop med den fysiska och organisatoriska arbetsmiljön.

Därefter kan du gå igenom checklistorna och jämföra med er projektprocess. Vilka listor kan vara aktuella för er att använda? 

Vad gäller våra scenarier så tror vi att många känner igen sig i situationerna som beskrivs. Läs igenom dem som just du känner igen dig i och diskutera de åtgärder som vi föreslår med dina kollegor.

Hitta på sidan