Hoppa till huvudinnehållet

Nulägesanalys och förstudie

Checklistan hjälper dig att ta fram en nulägesanalys och förstudie som sedan blir underlaget för en kravspecifikation.

Målgrupp: IT-projektledare, användarrepresentanter, linjechefer och andra medarbetare med god insyn i verksamheten.

Vid utveckling eller upphandling behöver man först bestämma vilken uppgift ska IT-systemet användas för att lösa, vilka är användarna, vilken miljö ska den användas i och hurdan hårdvara och mjukvara man ska ha. Detta är ett viktigt underlag för att kunna ställa krav på IT-systemet.

 Till checklistan

Frågor som tas upp

Checklistan tar bland annat upp följande frågor:

  • Mål för systemets nytta. Är de tydliga och mätbara?
  • Arbetsuppgifter. Är det tydligt vilka uppgifter systemet ska stödja?
  • Kompetens i organisationen. Är den tillräcklig för att lösa arbetsuppgifterna?
  • Primära användare. Har man kartlagt vilka som i första hand ska använda systemet?
  • Samverkan med andra system. Är de systemen stabila under projektets gång?
  • Styrkor och svagheter med dagens system. Är de kartlagda?
Hitta på sidan