Hoppa till huvudinnehållet

Målbilder och mål

Målbilden är en konkretisering av det arbete som den planerade IT-lösningen ska stödja.

Målgrupp: ansvarig chef, IT-projektledare, övriga berörda anställda.

Mål beskriver de bestående förändringar till det bättre i verksamheten som man vill tillgodogöra sig när (i detta fall) IT-lösningen tagits i bruk. Mål specificeras med konkreta mätpunkter.

Till checklistan

Frågor som tas upp

Checklistan tar bland annat upp följande frågor:

  • Verksamhetsnyttan. Är nyttan uttryckt som den förändring man vill uppnå? Är den kopplad till användarna?
  • Underhåll och uppdateringar. Finns det en uppskattning kring hur mycket tid systemet kommer kräva för detta?
  • Målbilder av det framtida arbetet. Finns de? Utgår de i så fall från dagens arbete?
  • Kravspecifikationer. Baseras de på verksamhetsnyttan och målbilden för arbetet?
  • Agila metoder. Om utvecklingen sker agilt, finns arbetsmiljöperspektivet med i de återkommande utvärderingarna?
  • Egenkontroll och socialt stöd. Har detta kartlagts?
Hitta på sidan