Hoppa till huvudinnehållet

Ledningens ansvar

Checklistan innehåller frågeställningar om ledningens ansvar i förändringsarbetet.

Målgrupp: den högsta ledningen inom en organisation, det vill säga den eller de personer som har den roll och det ansvar som enligt Arbetsmiljölagen ligger på arbetsgivaren.

En genomgång av frågorna, svaren och analys av utfallet bör göras av flera personer i samverkan, till exempel i en ledningsgrupp eller tillsammans med skyddsombud/arbetsmiljöombud. Den i ledningen med högst ansvar har emellertid ansvaret för att så sker.

Till checklistan

Frågor som tas upp

Checklistan tar bland annat upp följande frågor:

  • Strategiska mål, behovsanalys, verksamhetsnytta
  • Kompetens och resurser inom organisationen
  • Uppföljning och värdering av IT-systemen
  • Riktlinjer inför start av IT-relaterade projekt
Hitta på sidan