Hoppa till huvudinnehållet

Checklistor och verktyg om ergonomi

Checklistor

Checklistorna är lämpliga att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsrond.

Checklistan innehåller frågor om hur arbetsplatsen med bord, stol och belysning med mera är utformad och hur arbete vid skärm organiseras.

Arbete vid skärm

Använd checklistan för att undersöka om arbetstagarna utför arbete med arbetsställningar och arbetsrörelser som kan vara hälsofarligt eller onödigt tröttande.

Arbetsställningar och arbetsrörelser

Checklistan innehåller frågor om hur såväl allmän- som platsbelysningen är utformad.

Belysning

Checklistan innehåller frågor om hur buller och vibrationer kan undvikas samt om arbetsgivaren erbjuder undersökningar till de arbetstagare som exponeras.

Buller och vibrationer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter innehåller direkta eller indirekta krav på hälsoundersökningar. Denna checklista är vägledande för dessa krav. Checklistan innehåller frågor om arbetsgivaren erbjuder hälsoundersökningar vid vissa typer av arbeten. Checklistan är lämplig att användas av chef och skyddsombud tillsammans vid en årlig genomgång av vilken rutin som verksamheten har för genomförandet av hälsoundersökningar. 

Hälsoundersökningar

Checklistan innehåller frågor om hur arbetsplatsen är utformad, om hur arbetet organiseras avseende arbetsschema och risker för våld eller hot om våld. Syftet är att skapa ett kassaarbete med bra synergonomi, belastningsergonomi och beredskap mot våldssituationer. 

Kassaarbete

Använd checklistan i syfte att minska riskerna för belastningsbesvär vid tyngre kroppsarbete. Den innefattar arbetsuppgifter som att lyfta, bära skjuta och dra tyngre last.

Manuella lyft, skjuta och dra tung last

Checklistan innehåller frågor om arbetsgivaren ordnar eller erbjuder medicinska kontroller, med eller utan tjänstbarhetsintyg, vid vissa typer av arbeten. Den är lämplig att användas av chef och skyddsombud tillsammans vid en årlig genomgång av vilken rutin som verksamheten har för genomförandet av medicinska kontroller. 

Medicinska kontroller

Checklistan innehåller frågor om hur arbetsplatsen är utformad, om det finns lämplig arbetsutrustning som används på rätt sätt med mera. Syftet är att skapa ett monterings- eller paketeringsarbete med bra synergonomi och belastningsergonomi.

Montering och paketering

Checklistan är lämplig att användas för att undersöka om arbetstagarna utför upprepat, ensidigt arbete som kan vara hälsofarligt eller onödigt tröttande.

Repetitivt, starkt styrt och bundet arbete

Mer om ergonomi hos Prevent

Externa länkar

 EU-kampanj 2020-2022 – Friska arbetsplatser belastar rätt (Arbetsmiljöverket)

EU-Oshas kampanj 2020 – 2022 Friska arbetsplatser belastar rätt (OSHA)

Kampanjstart Friska arbetsplatser belastar rätt (Myndigheten för arbetsmiljökunskap)

Arbetsställning och belastning – ergonomi (Arbetsmiljöverket)

Belastningsskada (Sunt arbetsliv)

Vibrationsguiden (Sveriges Företagshälsor)

Handintensivt arbete (Sveriges Företagshälsor)

Hitta på sidan