Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Mer från Prevent

Checklistor

Checklistorna är lämpliga att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsrond.

Arbete vid skärm

Checklistan innehåller frågor om hur arbetsplatsen med bord, stol och belysning med mera är utformad och hur arbete vid skärm organiseras.

Arbetsställningar och arbetsrörelser

Använd checklistan för att undersöka om arbetstagarna utför arbete med arbetsställningar och arbetsrörelser som kan vara hälsofarligt eller onödigt tröttande.

Belysning

Checklistan innehåller frågor om hur såväl allmän- som platsbelysningen är utformad.

Buller och vibrationer

Checklistan innehåller frågor om hur buller och vibrationer kan undvikas samt om arbetsgivaren erbjuder undersökningar till de arbetstagare som exponeras.

Hälsoundersökningar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter innehåller direkta eller indirekta krav på hälsoundersökningar. Denna checklista är vägledande för dessa krav. Checklistan innehåller frågor om arbetsgivaren erbjuder hälsoundersökningar vid vissa typer av arbeten. Checklistan är lämplig att användas av chef och skyddsombud tillsammans vid en årlig genomgång av vilken rutin som verksamheten har för genomförandet av hälsoundersökningar. 

Kassaarbete

Checklistan innehåller frågor om hur arbetsplatsen är utformad, om hur arbetet organiseras avseende arbetsschema och risker för våld eller hot om våld. Syftet är att skapa ett kassaarbete med bra synergonomi, belastningsergonomi och beredskap mot våldssituationer. 

Manuella lyft, skjuta och dra tung last

Använd checklistan i syfte att minska riskerna för belastningsbesvär vid tyngre kroppsarbete. Den innefattar arbetsuppgifter som att lyfta, bära skjuta och dra tyngre last.

Medicinska kontroller

Den här checklistan innehåller frågor om arbetsgivaren ordnar eller erbjuder medicinska kontroller, med eller utan tjänstbarhetsintyg, vid vissa typer av arbeten. Checklistan är lämplig att användas av chef och skyddsombud tillsammans vid en årlig genomgång av vilken rutin som verksamheten har för genomförandet av medicinska kontroller. 

Montering och paketering

Checklistan innehåller frågor om hur arbetsplatsen är utformad, om det finns lämplig arbetsutrustning som används på rätt sätt med mera. Syftet är att skapa ett monterings- eller paketeringsarbete med bra synergonomi och belastningsergonomi.

Repetitivt, starkt styrt och bundet arbete

Checklistan är lämplig att användas för att undersöka om arbetstagarna utför upprepat, ensidigt arbete som kan vara hälsofarligt eller onödigt tröttande.

Mer om ergonomi