Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Ergonomi på rätt sätt – ett metodstöd

Ergonomi på rätt sätt överensstämmer med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi och är anpassat till reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Systematiskt arbetsmiljöarbete är en metod som innebär att en arbetsplats strävar efter att göra ständiga förbättringar.
Här kan du läsa mer om Systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Fungerande rutiner ökar medvetenheten om ergonomi och gör det lättare att identifiera och begränsa ergonomiska risker. Att hela tiden undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera för att successivt skapa ännu bättre arbetsförhållanden.

Vem undersöker arbetsmiljön och hur?

Arbetsgivaren utser en ansvarig person som tillsammans med skyddsombud och anställda ska genomföra undersökningen. Det är viktigt att den som är ansvarig för undersökningen har resurser, befogenheter och ledningens stöd för att ta hand om resultaten. Det behövs både budget och kompetens, särskilt om åtgärderna kräver större investeringar.

Ergonomi på rätt sätt omfattar fyra mallar:

  • Mall A: Planera undersökningen
  • Mall B: Undersök och bedöm riskerna för belastningsskador
  • Mall C: Åtgärda – gör en handlingsplan
  • Mall D: Kontrollera åtgärderna

Den som är ansvarig för att leda arbetet ska sätta sig in i hur metodstödet fungerar. Nästa steg är att samla deltagarna som ska vara med och utföra undersökningen och lära dem metoden.

För ytterligare vägledning, läs mer om respektive mall.