Hoppa till huvudinnehållet

Metod – Vår balans mellan insats och belöning

Att må bra på jobbet kräver att det finns balans mellan ansträngningen man lägger ner i arbetet och belöningen man får för mödan. Det måste helt enkelt finnas en ömsesidighet i arbetssituationen. Utifrån den grundtanken introducerade Johannes Siegrist ansträngnings–belöningsmodellen (ERI).

Enligt modellen måste en ansträngning belönas såväl materiellt och socialt som psykologiskt på ett individuellt plan. Ta hjälp av metoden ”Vår balans mellan insats och belöning” för att öka medvetenheten kring insats och belöning.

  • Utgå från arbetsbladet. Ni kan dels använda det enskilt som grund för dialog mellan medarbetare och chef, dels som underlag för dialog i grupp.
  • Vilka insatser och ansträngningar upplever du själv eller andra i arbetsgruppen att ni lägger ner i arbetet? Ge så konkreta exempel som möjligt.
  • Vad upplever du eller andra i arbetsgruppen att ni får tillbaka för era insatser? Ge exempel på vad ni tycker är belöning. Ta med fler saker än ekonomisk ersättning (lön), till exempel möjlighet till positiv feedback eller ökat ansvar.
  • Sammanfatta och reflektera över balansen. Vad fungerar bra? Behöver balansen förstärkas och utvecklas ytterligare? I så fall hur?
  • Följ upp tillsammans med varje medarbetare eller hela gruppen. Boka tid för avstämning och se till att fortsatt föra en löpande dialog.