Anställda i riskgrupper


Det finns anställda som är känsligare än andra eller som utsätts för särskilda risker eftersom de arbetar ensamma. För dem finns särskilda regler. Läs mer om hur deras arbete kan göras säkert:

Ensamarbete

Gravida och ammande kvinnor

Minderåriga

Regler som gäller för särskilt känsliga arbetstagare eller vid ensamarbete är Arbetsmiljöverkets föreskrifter

  • AFS 1982:3 Ensamarbete
  • AFS 2012:3 Minderårigas arbetsmiljö
  • AFS 2007:5 Gravida och ammande arbetstagare