Hoppa till huvudinnehållet

Ensamarbete

En del arbetsuppgifter innebär sådana risker att man snabbt måste kunna få hjälp om det behövs. Det gäller till exempel om man arbetar med farliga ämnen.

Minska riskerna så här:

  • Se till att arbetstagaren har tillräcklig utbildning, information och instruktioner för att utföra arbetet ensam.
  • Försök begränsa ensamarbetet genom att turas om med arbetsuppgifterna, ta fler raster och pauser eller genom planerade besök av någon annan under arbetet.
  • Se till att arbetstagaren kan få snabb hjälp i en nödsituation till exempel via mobiltelefon, kommunikationsradio eller larmanordning.

Det har inträffat flera dödsolyckor i miljöer där det finns gaser som tränger undan luftens syre. När någon måste arbeta ensam i sådana miljöer är det därför viktigt att planera arbetet så att det blir så säkert som möjligt. Om arbetet inte kan göras tillräckligt säkert, ska det inte göras som ensamarbete.

Ingen får arbeta ensam i exempelvis tank, cistern, brunn eller silo om det finns farliga eller brandfarliga ämnen.

Lagar och förordningar

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1982:3 finns regler om ensamarbete.

Hitta på sidan