Hoppa till huvudinnehållet

Ergonomiutmaningar

Vilka är era utmaningar? Här presenteras fem olika ergonomiutmaningar. Dyk in i det som passar dig!

Det handlar om att förstå var och hur ergonomiriskerna visar sig på din arbetsplats. Fundera på vad i verksamheten som går att ändra för att förebygga belastningsskador.

För enkelhetens skull har vi delat in ergonomiriskerna i fem övergripande kategorier som kort lyfter det viktigaste och illustreras med typiska situationer som ringar in vanliga problem och lämpliga åtgärder. Titta på några arbetssituationer i varje kategori och få kunskap om hur vanliga ergonomiproblem kan yttra sig.

Två målare som arbetar i takhöjd inomhus

Ogynnsamma arbetsställningar

Så viktig är arbetsställningen.

Till Ogynnsamma arbetsställningar

Person som knuffar en tung vagn

Manuell hantering

Kroppsarbete där man lyfter, drar, bär eller flyttar last.

Till Manuell hantering

Man som verkar ha ont i ryggen efter att ha lyft tungt

Tunga lyft

Därför är det bra att undvika tunga lyft.

Till Tunga lyft

Person som arbetar vid ett löpande band

Repetitivt arbete

När repetitiva rörelser kan leda till belastningsskador.

Till Repetitivt arbete

En man som styckar kött

Handintensivt arbete

Så kan handintensivt arbete ge belastningsskador.

Till Handintensivt arbete

Hitta på sidan