Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Ergonomiutmaningar

Vilka är era utmaningar? Här presenteras fem olika ergonomiutmaningar. Dyk in i det som passar dig!

Det handlar om att förstå var och hur ergonomiriskerna visar sig på din arbetsplats. Fundera på vad i verksamheten som går att ändra för att förebygga belastningsskador.

För enkelhetens skull har vi delat in ergonomiriskerna i fem övergripande kategorier som kort lyfter det viktigaste och illustreras med typiska situationer som ringar in vanliga problem och lämpliga åtgärder. Titta på några arbetssituationer i varje kategori och få kunskap om hur vanliga ergonomiproblem kan yttra sig.