Med KemiGuiden kan du förbättra säkerheten och minska de kemiska hälsoriskerna på din arbetsplats. Du får också koll på vilka lagar och regler som gäller och hur ni kan göra för att följa dem.

KemiGuiden

Snabbstart - klarar ni grundkraven inom kemikaliesäkerhet?

ReachGuiden - om du vill veta vad Reach betyder för ditt företag.

AllergiRisk - vad du kan göra för att minska risken för allergier?

Min KemiGuide - om du vill veta kraven för de kemiska produkterna ni använder och få tips om hur ni klarar dem.

Till Guiderna

Nyheter

KemiGuiden har uppdaterats för ändringar i följande AFS:ar

- Kemiska arbetsmiljörisker som nu innefattar allergiämnen (härdplatser)

- Kvarts

- Gamla härdplastföreskrifterna har avskaffats.

Nya faropiktogram ersätter de äldre orange farosymbolerna, enligt CLP. KemiGuiden beskriver de regler som gäller från 1/6 2015.

Mer information