Med KemiGuiden kan du förbättra säkerheten och minska de kemiska hälsoriskerna på din arbetsplats. Du får också koll på vilka lagar och regler som gäller och hur ni kan göra för att följa dem.

KemiGuiden

Snabbstart - klarar ni grundkraven inom kemikaliesäkerhet?

ReachGuiden - om du vill veta vad Reach betyder för ditt företag.

AllergiRisk - vad du kan göra för att minska risken för allergier?

Min KemiGuide - om du vill veta kraven för de kemiska produkterna ni använder och få tips om hur ni klarar dem.

Till Guiderna

Nyheter

KemiGuiden uppdateras löpande för att spegla gällande föreskrifter och lagar.

Alla länkar i KemiGuiden har nu kontrollerats så att alla fungerar.

KemiGuiden fungerar just nu bara med webbläsaren Internet explorer. I slutet av april kommer alla webbläsare att fungera.

Mer information