Hoppa till huvudinnehållet

Tillverkare och leverantörer

KemiGuiden är i första hand avsedd för den som yrkesmässigt använder kemiska produkter och ämnen. Därför tar vi bara upp ett av de krav som gäller för tillverkare och leverantörer.

Märkning av kemiska produkter och ämnen samt information via säkerhetsdatablad

Den som tillverkar eller säljer kemiska produkter måste lämna information om dem, bland annat genom att märka förpackningarna samt genom att lämna säkerhetsdatablad om de kemiska produkterna till köparen.

Lagar och förordningar

Övergripande regler om tillverkarens/ leverantörens ansvar finns i

Hur klassificering och märkning av kemiska produkter ska göras beskrivs i

Specialregler för brandfarliga varor finns också i MSBs föreskrifter SRVFS 2005:10 Vissa bestämmelser om brandfarliga vätskor.

Det finns också regler om vad som inte får tillverkas eller importeras i

  • SFS 2007:19 Förordning om PCB mm
  • SFS 1998:944 Förordning om förbud mm i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
  • SFS 2016:1128 om fluorerade växthusgaser

Regler om miljösanktionsavgifter som till stor del rör tillverkares och importörers skyldigheter finns i SFS 2012:259 Förordning om miljösanktionsavgifter.

Hitta på sidan