Hoppa till huvudinnehållet

Allvarliga kemikalieolyckor

Storskalig kemikaliehantering av vissa ämnen eller hantering av mindre mängder av mycket farliga ämnen innebär risk för allvarliga kemikalieolyckor. Som hantering med risk för allvarlig kemikalieolycka räknas verksamheter där exempelvis minst följande mängder förekommer inom verksamheten vid något tillfälle:

  • 50 ton gasol
  • 5 ton formaldehyd
  • 5 000 ton av en brandfarlig vätska (klass 2)
  • 1 kg av vissa starkt cancerframkallande ämnen.

Uppgifter om vilka ämnen det finns regler för och i vilka mängder finns i bilaga 1 till SFS 2015:236.

Arbetsplatser med sådan hantering av kemikalier att det finns risk för allvarliga kemikalieolyckor måste bedriva ett omfattande säkerhetsarbete. KemiGuiden riktar sig i första hand till arbetsplatser med en begränsad användning av kemiska produkter och ämnen, och vi går därför inte vidare in på vad som krävs för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor.

Lagar och förordningar

Regler om storskaliga kemikalieolyckor finns i

  • SFS 1999:381 Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor,
  • SFS 2015:236 Förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor och
  • MSBFS 2015:8 Åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Hitta på sidan